Sejarah Thawalib

Sejarah singkat Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Publisistik Thawalib Jakarta. Thawalib muncul pertama kali sekitar awal abad 20 sebagai gerakan yang ingin mencerdaskan kehidupan bangsa melalui usaha-usaha dakwah dan pendidikan serta pemurnian ajaran Islam. Gerakan yang dimulai dari Sumatera Barat ini, memiliki gagasan sambung-menyambung dari gerakan–gerakan pembaharuan berhaluan sama dari hampir seluruh nusantara pada waktu yang hampir bersamaan.

Gagasan pembaharuan ini, dalam sejarahnya, telah menjadi cikal bakal usaha sungguh-sungguh untuk perbaikan kehidupan masyarakat. Alumni Thawalib, baik yang dari Padang Panjang maupun dari parabek Bukit Tinggi, tersebar keseluruh penjuru tanah air, menekuni bidang-bidang politik, kewartawanan, perdagangan, pendidikan, kedakwahan dan lain-lain; di samping mereka yang tidak terkenal tetapi menjadi Muslim yang baik di manapun mereka berada. Di atas semua itu, lembaga ini telah melahirkan profil-profil baik ulama maupun umara yang tangguh serta dihormati segala lapisan masyarakat.

Thawalib didaerah asalnya sampai kini masih memainkan risalah. Utamanya di bidang kedakwahan dan pendidikan. Sementara itu alumni Thawalib Sumatera Barat yang menetap di Jakarta, dimotori oleh Prof. KH. Zainal Abidin Ahmad, H. Oemar Bakri Datuk Tan Besar, HIAL Datuk Nan Sati, Haji Djamal Djamil, Haji Kasim Ahmad dan Bahar Sutan Kayo berkumpul pada 20 September 1979 dirumah H. Umar Bakri, Jl. Salemba Tengah 36-38 Jakarta Pusat.

company events
how can we help you?

Contact us at the Consulting WP office nearest to you or submit a business inquiry online.

see our gallery

Looking for a First-Class Business Plan Consultant?